loading...

“เจ้าหญิงนักดนตรี” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีไทย (รายละเอียด)

17 กรกฎาคม 2017 | การเมือง

Advertisement


loading...


Loading...

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกเหนือจากพระอัจฉริยภาพทางด้านอักษรศาสตร์แล้ว พระองค์ยังทรงรักและมีความชำนาญเป็นอย่างมาก คืองานศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย พระองค์สามารถทรงเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด แต่ที่ทรงอยู่เป็นประจำคือ ซอ ฆ้องวง ระนาด โดยเฉพาะระนาดเอก”

 

Advertisement

loading...

แรกทีเดียวสมเด็จพระเทพฯ ทรงรู้สึกเกรงกลัวการทรงดนตรีไทยอยู่นาน สืบเนื่องจากเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์เคยพยายามเข้าไปตีระนาดเล่น หากโดนห้ามเอาไว้และเตือนว่าเครื่องดนตรีไทยนั้นเป็นของสูง เป็นของครูบาอาจารย์ จึงไม่สามารถทำเล่นๆ เหมือนเช่นเครื่องดนตรีสากลได้ เพราะอาจถูกครูบันดาลให้มีอันเป็นไป พระองค์จึงมิได้ทรงเครื่องดนตรีไทยอีกถึงแม้ว่าจะทรงอยากเรียนเป็นอย่างยิ่งก็ตาม

 

 

ครั้นเวลาผ่านไปหลายปี พระองค์จึงทรงมีโอกาสเริ่มหัดดนตรีไทยในขณะที่ทรงศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจิตรลดา โดยทรงเลือกซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรก ด้วยทรงมีซออยู่แล้ว ก่อนที่จะทรงเริ่มเรียนระนาดเอกอย่างจริงจัง เมื่อปี พ.ศ. 2528 หลังจากที่ได้เสด็จฯเพื่อทรงดนตรีไทย ณ บ้านปลายเนิน ซึ่งเป็นวังของ สมเด็จพระเจ้า-บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยมีครู สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ เป็น พระอาจารย์

 

ช่วงนั้น ทุกวันภายหลังจากตื่นบรรทมแล้ว พระองค์ทรงทำการบ้านด้วยการไล่ระนาดทุกเช้า จนกระทั่งปีถัดมาพระองค์จึงทรงบรรเลงระนาดเอกร่วมกับครูอาวุโส ของวงการดนตรีไทยหลายท่านต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรก ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเพลงที่ทรงบรรเลง คือ เพลง นกขมิ้น (เถา)

นับจากนั้นมา การทรงดนตรีไทยก็กลายเป็นงานอดิเรกที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรดปรานเรื่อยมา และได้ทรงดนตรีไทยในวาระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานปิดภาคเรียนของโรงเรียน งานวันคืนสู่เหย้าโรงเรียนจิตรลดา ฯลฯ จวบจนทรงเข้าศึกษาที่คณะอักษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระองค์ก็ทรงเข้าร่วมชมรมดนตรีไทยของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะอักษรศาสตร์ โดยทรงซอด้วงเป็นหลัก และต่อมาก็ทรงหัดเล่นเครื่องดนตรีไทยชิ้นอื่นอีกหลายชิ้น

 

Advertisement

 

นอกจากดนตรีไทยแล้ว พระองค์ยังโปรดดนตรีสากลด้วย โดยทรงเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่พระชนมายุ 10 พรรษา แต่ทรงเลิกเรียน หลังจากนั้น 2 ปี ก่อนที่จะฝึกเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถทรงทรัมเป็ดนำวงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ตมาแล้วด้วย จนเป็นที่ยอมรับในพระปรีชาสามารถในวงกว้าง

 

Advertisement

ด้วยความรักในด้านการทรงดนตรีนี้เอง ทำให้พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม อนุรักษ์ และทรงให้การอุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ผ่านทางพระราชกรณียกิจจำนวนมาก จนได้รับการถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏ-ศิลปิน” ในเวลาต่อมา

 

ที่มา  บทความเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทพธิดาในดวงใจไทยทั้งผอง” โดย พีรภัทร โพธิสารัตนะ นิตยสารซีเคร็ต

Advertisement


loading...loading...
error: